Prindi see leht

Mis kuulub hüvitamisele?

Üldjuhul pakub kaskokindlustus kindlustuskaitset tavapäraste riskide vastu nagu näiteks liiklusõnnetus, loodusõnnetus, vargus (sõiduk ja/või selle osad), röövimine, vandalism, tulekahju. Lisaks võivad kindlustusseltsid täiendavate maksete eest pakkuda täiendavaid kindlustusvõimalusi nagu näiteks kasutuskatkestuskindlustus, uusväärtuskindlustus, klaasikindlustus, liisingmakse kindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus jne.

Kindlustuslepingu sõlmimisel tasub tähelepanu pöörata mitte ainult sellele, milliste riskide vastu kindlustus kehtib, vaid ka sellele, mida loetakse kindlustusjuhtumiks. Nii on võimalik aru saada, mida on ühe või teise kindlustusriski all mõeldud ning mis kuulub kindlustusjuhtumi korral hüvitamisele.

Mis on mis?

 • Õnnetusjuhtumiks loetakse sõiduki kahjustumist või hävimist ootamatu sündmuse tagajärjel. Selliseks sündmuseks võib olla liiklusõnnetus, loodusõnnetus jne. Üldiselt võib õnnetusjuhtum olla näiteks siis, kui sõiduk saab kannatada metsloomale otsasõidu tagajärjel, kahju põhjustab sõidukile välk, üleujutus jne. 
 • Tulekahjuks loetakse sõiduki kahjustumist või hävimist, mis on seotud ootamatu tule puhkemisega, aga ka suitsu, tahma ja kustutustöödega.  
 • Vandalismiks loetakse sõiduki kahjustumist või hävimist kolmanda isiku tahtliku teo läbi.  
 • Varguseks, röövimiseks loetakse sõiduki kadumist (hävimist) või kahjustumist sõiduki varguse või röövimise käigus.  
 • Kasutuskatkestuskindlustuse eesmärk on hüvitada kulud, mis on seotud asendussõiduki kasutamisega ajal, mil kahjustatud sõiduk on remonditöökojas. Üldjuhul ei ole asendussõidukit võimalik kasutada sõiduki varguse või hävimise korral.
 • Uusväärtuskindlustus on mõeldud uutele sõidukitele. Selle eesmärk on saada hüvitist täies mahus, milleks üldjuhul võib olla sõiduki esmamüügihind.

Mida ei hüvitata?

 • Üldjuhul ei hüvita kindlustusselts kahju, mis kuulub hüvitamisele liikluskindlustuse seaduse alusel. 
 • Üldjuhul ei hüvitata kahju kui sõiduk oli lukustamata, aknad olid lahti, signalisatsioon ei töötanud jne.  
 • Reeglina ei loeta varguseks või röövimiseks olukorda, kui sõiduk on omaniku käest ära võetud kelmuse või väljapressimise teel. 
 • Kindlustusselts võib keelduda kahju hüvitamisest, kui kindlustusjuhtum on seotud sõiduki võtmete kaotamise või vargusega.  
 • Üldjuhul kehtib uusväärtuskindlustuse kaitse ühe aasta jooksul, kuid see võib ka varem lõppeda. Näiteks ühe kindlustusseltsi tingimuste järgi lõpeb kindlustuskaitse ühe aasta pärast või siis, kui sõiduki läbisõit ületab 25 000 km. Teise kindlustusseltsi tingimuste järgi aga siis, kui sõiduki läbisõit ületab 40 000 km.  

Täpsusta:

 • Millal tekib õigus saada uusväärtuskindlustuse puhul hüvitist? Näiteks ühe kindlustusseltsi tingimuste järgi hüvitatakse kahju juhul kui sõiduki remondikulud ületavad 65% sõiduki esmamüügihinnast, teise kindlustusseltsi tingimuste järgi aga 50%.  
 • Kas on kindlaks määratud, millist remondifirmat tuleb kasutada? Reeglina on kindlustusseltsil õigus määrata ja kinnitada remondifirma, kus sõiduk remonditakse.
 • Kas võid ise asendussõiduki valida? Reeglina on kindlustusseltsil õigus öelda, millise asendussõiduki valik tuleb kõne alla.  
 • Kui kaua on sul võimalik kasutuskatkestuskindlustuse raames asendussõidukit kasutada? Näiteks ühe kindlustusseltsi tingimuste järgi hüvitatakse asendussõiduki kasutamine 15 päeva eest, teise kindlustusseltsi tingimuste järgi aga 30 päeva eest. Täpsusta üle ka omavastutus. Näiteks ühe kindlustusseltsi tingimuste järgi ei hüvitata asendussõiduki kasutamist esimese kolme päeva jooksul peale kindlustusjuhtumi toimumist, teise kindlustusseltsi tingimuste järgi aga esimesed neli päeva.