Prindi see leht

Pagasikindlustus

Pagasikindlustuse abil on üldjuhul võimalik kindlustada järgmiste riskide vastu:

 • pagasi vargus või röövimine;
 • pagasi hilinemine;
 • pagasi kaotsiminek, kahjustumine või hävimine transpordiettevõtte süül. 
Oliver sõitis koos naisega Kanaaridele puhkust veetma. Hommikul randa minnes otsustati fotoaparaat ja videokaamera hotellituppa jätta, kuid õhtul naastes tabas Oliveri ja tema naist ebameeldiv üllatus: tuppa oli sisse murtud ning fotoaparaat ja videokaamera ära varastatud. Oliver lootis, et pagasikindlustus korvab kahju, kuid selgus, et paraku mitte. Nimelt oli lepingu tingimustes kirjas, et tehnikat – olgu siis tegemist fotoaparaadi, videokaamera või sülearvutiga – ei tohi jätta valveta. Kui kaamerat või arvutit parajasti endaga kaasa ei võeta, tuleb see jätta hotelli lukustatud seifi või hoiuruumi. Oliver polnud paraku pagasikindlustuse lepingu tingimusi korralikult läbi lugenud ning pidi selle teadmise omandama kuluka õppetunni kaudu.

Kasulik teada:

 • Pööra erilist tähelepanu pagasikindlustuse välistustele ehk millal kindlustusseltsil ei ole kohustust hüvitist maksta. Selts võib kehtestada pagasile järelevalve ja hoiustamisega seotud erinõuded. Näiteks võidakse keelduda kahju hüvitamisest, kui videokaamera, kohver või pass oli jäetud autosse ilma järelevalveta või auto uksed ei olnud lukustatud.
 • Üldjuhul ei laiene pagasikindlustus lennukipiletitele, rahale, pangakaartidele, kunstiesemetele, antiikesemetele, toiduainetele, jookidele, klaasist või muust haprast materjalist esemetele, väärismetalle sisaldavatele esemetele, tööriistadele, koduloomadele jne.
 • Üldjuhul on spordivarustuse, näiteks suusavarustuse hüvitamisele kehtestatud hüvituslimiit. Näiteks ühe kindlustusseltsi tingimuste järgi võib maksimaalne hüvituslimiit olla 160 eurot, teise kindlustusseltsi tingimuste järgi aga 320 eurot.
 • Pagasi hilinemisel transportettevõtte süül võib kindlustusselts hüvitada hädavajalikele esmatarbekaupadele tehtud kulutused. Tähelepanu tuleb pöörata hüvituslimiidi suurusele, mis on ette nähtud ühe päeva kohta ning ajalisele piirangule. Näiteks ühe kindlustusseltsi tingimuste järgi hakkab õigus hüvitisele kehtima peale 4-tunnilist pagasi hilinemist, teise kindlustusseltsi tingimuste järgi aga alles peale 12-tunnilist hilinemist.
 • Pagasi varguse või röövimise korral on kindlustuslepingus reeglina sätestatud konkreetne tähtaeg, mille jooksul tuleb toimunust kohalikule politseile teatada. Kindlustuslepingus on ka öeldud, kelle poole ja millise tähtaja jooksul veel pöörduda tuleb.
 • Pagasikindlustuse korral võib kindlustusselts nõuda enne kahju hüvitamist erinevaid tõendeid ja tšekke nagu näiteks politsei tõend, transportettevõtte tõend vara kahjustumise või kadumise kohta, esmatarbekaupade ostmise tšekid jne.
 • Pagasikindlustuse puhul ei ole kindlustusandjal hüvitamise kohustust kui kahju on tekkinud asjade tavapärase kasutamise käigus.
 • Enamasti jätab kindlustusselts endale reisikindlustuslepingu tingimustes õiguse otsustada kahju hüvitamise viis.