Prindi see leht

Kindlustusjuhtumist teatamine

Kindlustusjuhtumist teata esimesel võimalusel oma kindlustusseltsile, kas: 

  • telefoni teel
  • e-postiga
  • veebilehe kaudu
  • minnes ise büroosse kohale.

Soovitatav on kindlustusjuhtumist teatada ka kirjalikult, näiteks e-posti vahendusel, sest kirjalik teade annab hiljem võimaluse õigeaegset teatamist tõendada. Kui kahjujuhtumist õigeaegselt ei teatata, võib kindlustusselts jätta endale õiguse hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda.