Prindi see leht

Mis on mis?

  • Kindlustuslepingu kehtivuse algus ja lõpp (sh kindlustuskaitse algus ja lõpp) on märgitud poliisile ja/või määratud vastavalt kindlustusseltsi tingimustele. Näiteks võib ühe kindlustusseltsi tingimuste järgi kindlustuskaitse kehtima hakata kui oled ületanud Eesti Vabariigi piiri ning tasunud kogu kindlustusmakse. Teise kindlusseltsi tingimuste järgi aga siis, kui oled sisenenud lennukisse, millega on plaanis Eestist välismaale lennata.
  • Kehtivuspiirkond. Kindlustuskaitse kehtib poliisile märgitud piirkonnas, milleks võib olla näiteks kogu maailm, Euroopa, Venemaa jne. Kehtivuspiirkonnaks ei saa olla Eesti, va reisitõrkekindlustuse puhul. 
  • Kindlustatud isiku vanus. Tavatariif kehtib üldjuhul inimestele vanuses 18-65 eluaastat. Lastele võidakse pakkuda soodustusi. Üle 65 aasta vanustele võidakse pakkuda reisikindlustust eritingimustel. Näiteks võib kindlustusselts kehtestada kõrgema tariifi või kehtib piirang kindlustusperioodi maksimaalse pikkuse osas. 
  • Kindlustussumma on poliisile märgitud maksimaalne summa, mille kindlustusselts kindlustusjuhtumi korral hüvitab. Kindlustussumma on erinevate kindlustuskaitsete puhul erinev. Hüvitamise aluseks on reaalselt tehtud kulutused. Kuivõrd ravikulude maksumus on erinevates riikides erinev, tasub kindlustussummale kindlasti tähelepanu pöörata, seda eriti kaugemate reiside puhul.  
  • Omavastutus. Kindlustuslepingus võib olla märgitud omavastutus ehk miinimumsumma, millest väiksemaid kahjusid kindlustusselts ei hüvita ning mis tuleb kliendil endal kanda. 
  • Kindlustusperiood on ajavahemik, millal reisil ollakse ning mille jooksul kehtib kindlustuskaitse. Üldjuhul ei saa kindlustusperiood olla lühem kui reis ise. Kindlustusperiood on märgitud poliisile ning selleks võib olla ajavahemik ühest päevast kuni ühe aastani.

Pane tähele! 

  • Pööra tähelepanu reisikindlustuse üldistele välistustele, mille puhul kindlustusselts tekkinud kahju ei hüvita. Välistused on kirjeldatud kindlustuslepingu tingimustes. Nendeks võivad olla näiteks sõjategevus, terrorism, streik, riigipööre, loodusõnnetus, epideemia, kindlustatud isiku joobeseisund või sellest tingitud kahjujuhtum jne.
  • Reisikindlustust on võimalik sõlmida kuni üheks aastaks, kusjuures reiside arv aasta jooksul ei ole piiratud. Tasub tähelepanu pöörata, et vastavalt kindlustusseltside tingimustele võidakse sel juhul ühe reisi pikkust piirata. Näiteks ühe kindlustusseltsi tingimuste järgi ei tohi üks reis kesta üle 28 päeva, teise kindlustusseltsi tingimuste järgi aga näiteks 90 päeva.
  • Reisikindlustusleping on soovitatav sõlmida varakult enne reisi ja seda eriti juhul, kui kindlustuslepingu osaks on reisitõrkekindlustus. Üldjuhul ei hakka reisitõrkekindlustus kohe kehtima. Kindlustusseltsid sätestavad lepingu jõustumise tähtaja erinevalt.
  • Lepingu sõlmimise ning kehtivusaja alguse vahel toimunud kindlustusjuhtumi puhul kahjusid ei hüvitata.