Prindi see leht

Krediitkaart ei ole kohustuslik!

Pühade eel pakuvad pangad ja ka kaubandusettevõtted tavalisest aktiivsemalt ning agressiivsemalt krediitkaarte. Turule on toodud uusi mitmekülgsete ja väga paindlike maksetingimustega kaarte. Eriti intensiivseks muutub pakkumine jõulupühade-eelsel ajal, mil inimestel ostusoov kõige suurem. Miks mitte aga järgmisel aastal mõelda säästmise ja kogumise peale. Jõulupühad saabuvad igal aastal samal ajal ja nende tulek on juba täna teada. Aegsasti hoiustatud raha teenib ka hoiuintressi. Nii on järgmisel aastal võimalik vältida krediitkaardi abil pangalt laenatud summa pikaajalist ning koormavat tagasimaksmise kohustust. Eelkõige on krediitkaart väärtuslik ja praktiline välisriikides reisides, kus krediitkaart näitab panga usaldust selle omaniku maksekäitumise vastu.

Krediitkaart annab võimaluse kasutada kokkulepitud piirmääras krediiti ehk panga laenuraha.  Ühelt poolt on klassikalist krediitkaarti väga mugav kasutada. Täna sooritan krediitkaardiga makstes ostud ning reaalselt maksan nende eest reeglina järgmise kalendrikuu kindlal kuupäeval. Korrektselt õigel maksepäeval oma kohustust täites ei tule pangale intressi maksta. Lisandub üksnes panga poolt kehtestatud kaardi hooldustasu.  

Lisaks fikseeritud tagasimakse kuupäevaga krediitkaartidele pakuvad pangad ka vaba tagasimaksega krediitkaarte. Sellise kaardi kasutaja tasub enda poolt valitud summa valitud kuupäeval. Tegemist on paindliku teenusega, mis sobib hästi väiksema sissetulekuga inimestele, kellel ei ole võimalik laenatud summat iga kuu täies ulatuses kindlaksmääratud kuupäeval tagasi maksta.  

Lisaraha kasutamise võimalusega kaasnevad kohustused. Esiteks tuleb alati laenu või krediitkaardi kasuks otsustamisel arvestada oma igakuise netosissetuleku ja juba võetud kohustustega. Lihtne tõde on, et krediitkaardi lepingu sõlmimine ja kaardi kasutamine toob endaga kaasa kohustuse kasutatud summa hiljem pangale tagasi maksta. Seetõttu väheneb edaspidi vaba raha, mida võib minna vaja ka võimalikeks ootamatuteks väljaminekuteks. Makseraskuste tekkimisel lisandub põhisummale viivis ja võlgnevus panga ees kasvab algselt plaanitust suuremaks.
 
Krediitkaardi kasuks otsustades tuleb kindlasti võrrelda erinevate pankade poolt pakutavate kaartide kasutustingimusi ja võimalusi.

Kellelgi ei ole kohustust sõlmida krediitkaardilepingut. Isegi mitte siis, kui pank selle ilma sooviavalduseta koju kätte toimetab või internetipanka sellesisulise teate saadab. Alati on võimalik pakkumisest selgelt keelduda!