Prindi see leht

Mis on elukindlustus?

Elukindlustus pakub nii sulle endale kui ka sinu lähedastele rahalist kaitset. Tavaliselt sõlmitakse elukindlustusleping selleks, et tagada sinu nimetatud soodustatud isikule sinu surma korral toimetuleku- ja valuraha. Sellise elukindlustuslepingu puhul, mida osad seltsid nimetavad ka riskikindlustustuseks, on tegemist kindlustusega surmajuhtumiks. Lepingut sõlmides lepitakse kokku elukindlustussumma suurus ja kindlustusperiood. Kindlustusperioodi võib valida nii, et see katab näiteks eluasemelaenu tagasimaksmise aja või aja, mil su lapsed kasvavad ja veel ei tööta. Kui sinuga lepingu kehtivuse aja jooksul õnnetust ei juhtu, siis lepingu lõppedes kindlustusselts sulle ühtegi väljamakset tegema ei pea.

Eelpool kirjeldatud elukindlustuslepingule, mis tagab kindlustatu surma puhul toimetuleku- ja valuraha kindlustusvõtja nimetatud soodustatud isikule,  saab juurde osta erinevaid lisakaitseid. Näiteks õnnetusjuhtumi kindlustusega saab ajutise töövõimetuse kaitse, invaliidsuse kaitse jne. 

Veel on soovi korral elukindlustuslepinguga võimalik ka raha koguda – lisaks enda elu kindlustamisele kogud raha näiteks lapse kõrgkooliõpinguteks, enda pensionipõlveks jm. Sel juhul makstakse kindlustussumma välja kas lepingu tähtaja lõppedes või kindlustatu surma korral. 

Mitu eesmärki ühe lepingugaMõned elukindlustuslepingud tagavad sinu surma korral lähedaste toimetuleku, teised aitavad sul säästa ja kolmandad teevad mõlemat. Kahe kindlustusliigi – surmajuhtumi kindlustuse ja kogumiskindlustuse kombineerimise puhul võib teenuse hind olla raskemini hinnatav, kui ostes ühte teenust korraga. Elukindlustus võimaldab sääste koguda ka erinevate pensionikindlustuse lepingute kaudu.