Teie praegune brutopalk (eurodes) Teie seni kogutud pensionivarade väärtus kokku (eurodes)
Teie praegune vanus (aastates) Teie eeldatav keskmine palga kasv aastas (protsentides) Fondi tootlus aastas (protsentides)
Pensionifond
Väljalasketasu = 0%*Tagasivõtmistasu = 0%Valitsemistasu = 0.7%
NB! Kalkulaatori tulemus arvestab ainult korrapärast ja regulaarset sissemaksete laekumist kohustuslikku pensionifondi põhiskeemi järgi (2% + 4%). Antud kalkulaatori tulemus ei arvesta ajutisi muudatusi, mis on seotud sissemaksete peatamise ning erinevate sissemaksete jätkamise võimalustega.

Kalkulaatori tulemus ei arvesta valitsemistasu võimalikku vähenemist, mis on seotud pensionifondi mahuga. Seega teatud fondide puhul võib kalkulaatori tulemus mõnevõrra erineda tegelikkuses makstavatest tasudest. Vaata selle kohta konkreetse fondi prospektist.

*Kalkulaatori abil tehtud arvutused põhinevad eeldusel, et osakuomaniku poolt on sissemaksed teostatud kogu kogumisperioodi jooksul vaid ühte kohustuslikku pensionifondi. Seega kalkulaator arvestab kõikide kohustuslike pensionifondide tagasivõtmistasuks 0%. Selle põhjuseks on seaduse muudatus, mille järgi alates 01.01.2009 ei võeta tagasivõtmistasu osakuomanikult, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensionieas või kellel sellesse ikka jõudmiseni on jäänud viis aastat või vähem.


Teie seni kogutud pensionivarade väärtus kokku - Juba tehtud maksed pensionifondi eurodes (2% teie igakuisest brutopalgast pluss 4 % brutopalgast, mille riik on omalt poolt lisanud).

Teie eeldatav keskmine palga kasv aastas (protsentides) - Eeldatav keskmine palga kasv aastas kuni pensionile jäämiseni 63.aasta vanuselt.

Fondi tootlus aastas (protsentides) - Investeeringute keskmine tootlus aastas kuni pensionile jäämiseni 63.aasta vanuselt. NB! Pensionifondi tootlus ei ole garanteeritud.

Pensionifond - Kohustuslik pensionifond, mille kohta tasusid kalkuleeritakse.

Väljalasketasu - Tasu, mida osakuomanik maksab osaku omandamisel. Osaku väljalasketasu määratakse protsendina omandatavate osakute turuväärtusest. Ehk kui ostate osakuid 10 000 euro eest ja väljalasketasu suurus on 1%, siis maksate väljalasketasu 100 eurot.

Tagasivõtmistasu - Tasu, mida osakuomanik maksab osaku tagasimüümisel. Osaku tagasivõtmistasu määratakse protsendina müüdavate osakute turuväärtusest. Ehk kui müüte osakuid tagasi 10 000 euro eest ja tagasivõtmistasu suurus on 1%, siis maksate tagasivõtmistasu 100 eurot.

Valitsemistasu - Tasu, mida osakuomanik maksab fondivalitsejale pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu määr näidatakse aasta kohta.

Teie sissemaksed - Maksed pensionifondi eurodes, mida maksate pensionifondi kuni pensionile jäämiseni (2% teie igakuisest brutopalgast pluss 4 % brutopalgast, mille riik omalt poolt lisab).

Sellest maksate tasudena - Fondivalitsejale makstavate tasude kogusumma eurodes (väljalasketasu, tagasivõtmistasu ja valitsemistasu) kuni pensionile jäämiseni 63.aasta vanuselt.

Fondist saadav summa - Fondist saadav summa eurodes pensionile jäädes, millest on fondivalitsejale makstud tasud maha arvestatud ning mis kantakse pensioni väljamaksmiseks üle elukindlustusseltsile.

Tasude suhe - Osakuomaniku poolt fondivalitsejale makstavate kõikide tasude suhe osakuomanikule kuuluvasse varasse.